Katedra anglického jazyka PdF UP 

 

Přejděte prosím na stránky Ústavu cizích jazyků http://ucj.upol.cz/index.php

Katedra anglického jazyka už formálně neexistuje a tyto stránky se neaktualizují.